Huisbezoeken

Voor huisbezoeken vragen we om vóór 12u te bellen. Dringende huisbezoeken worden afgelegd door de huisarts die op dat ogenblik vrij is.
Wij vragen u om enkel huisbezoeken aan te vragen als u zich om medische redenen niet naar de praktijk kan verplaatsen. In het kabinet beschikken wij over de ideale omstandigheden om u zo goed mogelijk te helpen.